Våre tjenester

Som revisorselskap utfører vi den lovforpliktede revisjon ihht. God Revisjonsskikk og de bestemmelser og lover vi er underlagt som en næringsdrivendes valgte revisor. I tillegg utfører vi konsulentoppdrag som utarbeidelse av forslag til årsregnskap med noter og de nødvendige vedlegg, samt full rapportering av likningsdokumenter fra selskapet til Likningsmyndighetene. Videre tilbyr vi rådgivning innen regnskapsspørsmål, skatte -og avgiftbestemmelser og generelle økonomiske og regnskapstekniske spørsmål.


Videre har vi et nært samarbeid med dyktige forretningsadvokater, regnskapsfirmaer og rådgivende selskaper.


"Det finnes ikke problemer bare løsninger".